W.KVN施工動画(ケーシング作業)

KVS施工動画(ケーシング作業)

ケーシング管挿入状況

潤滑油塗布状況

ケーシング管接続状況

ケーシングホルダー固定状況

2020年12月18日